Iskanje
KZ Krka

KZ Krka z.o.o., Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
tel.: 07 39 31 800, fax.: 07 39 31 862, e-mail: info@kz-krka.si

CERTIFIKAT IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA

KZ Krka z.o.o. je pridobila certifikat

"Izbrana kakovost Slovenija"

Za GOVEDO in PE Mesarstvo, Majer 22, 8340 Črnomelj (zakol, razsek, porcioniranje govejega mesa in mleto goveje meso)

Izbrana kakovost je nova nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Proizvodi, ki so certificirani in označeni z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«, prinašajo potrošnikom zagotovilo, da ima proizvod naslednje lastnosti:

  • pridelan in predelan v Sloveniji

  • ima specifične lastnosti, ki se nanašajo na kakovost, način pridelave in predelave, dobrobit živali, način krmljenja in podobno.

  • da so ti parametri redno (vsaj enkrat letno) kontrolirani s strani akreditiranih kontrolnih organov.

 

 

Privoščite si Domače. Najboljše! 

 

 

 

 

  

 

KZ Krka

KZ Krka z.o.o.

Šentjernejska c. 6
8000 Novo mesto

tel.: 07 39 31 800

fax.: 07 39 31 846

e-mail: info@kz-krka.si