Iskanje
KZ Krka

KZ Krka z.o.o., Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
tel.: 07 39 31 800, fax.: 07 39 31 862, e-mail: info@kz-krka.si

Direkt s kmetije

 

 

 

Obdobje poteka: 01. 9. 2017―28. 9. 2018

Financer: 80% sofinanciranje s strani ESRR, 20% lastna sredstva

Sodeluje: Laboratorij za sisteme za podporo odločanju, Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju

 

Operacija vpeljuje inovativen model povezovanja ponudnikov - mrežo ponudnikov produktov podeželja in jim omogoča skupen inovativen način trženja v okviru virtualne tržnice. Operacija podpira kreacijo novih podjetniških idej in modelov, npr. vzpostavitev skupnih predelovalnih obratov in sodelovanje v zelenih javnih naročilih. Na območju LAS DBK bomo identificirali ponudnike prehrambnih in drugih izdelkov in storitev (npr. kovačija), značilnih za to področje, in jih povabili k sodelovanju pri oblikovanju mreže lokalnih ponudnikov.  Za doseganje čim večje učinkovitosti in ekonomičnosti bo delovanje mreže podprto s spletnim portalom in mobilno aplikacijo, promocija mreže in ponudnikov pa se bo odvijala tudi v socialnih omrežjih in na spletu. Namen spletnega portala je zbiranje in vzdrževanje podatkov o članih mreže ter njihovi aktualni ponudbi in njena promocija, ter obveščanje javnosti in članov mreže o dogajanju v mreži. Portal bo članom mreže omogočal samostojno posodabljanje podatkov o svoji ponudbi, potrošnikom pa omogočal iskanje in pregled nad ponudbo. Baza ponudnikov bo integrirana z zemljevidi »Google maps«, kar bo povečalo število potencialnih uporabnikov in kupcev. Pomembno komponento projekta bo predstavljala mobilna aplikacija, katere glavni namen bo potrošnikom olajšati nakupovanje in navigacijo do izbranih ponudnikov, poleg tega pa bo uporabnikom omogočala deljenje svoje izkušnje preko socialnih omrežij in s tem promocijo ponudnikov. 

Povezava na spletno stran projekta

Povezava do razpisa

Konzorcij:

  • Nosilec projekta: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

  • Partnerji: Fakulteta za informacijske študije, Kmetijska zadruga Krka, Društvo Grmčani

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

KZ Krka

KZ Krka z.o.o.

Šentjernejska c. 6
8000 Novo mesto

tel.: 07 39 31 800

fax.: 07 39 31 846

e-mail: info@kz-krka.si