Iskanje
KZ Krka

KZ Krka z.o.o., Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
tel.: 07 39 31 800, fax.: 07 39 31 862, e-mail: info@kz-krka.si

Kmetijstvo

Kontakt za več informacij:

ZE KMETIJSTVO Šentjernej
Trubarjeva cesta 4, Šentjernej
T: 07 39 31 940

ZE KMETIJSTVO Mirna Peč
Trg 2, Mirna Peč
T: 07 39 36 230

ZE KMETIJSTVO Črnomelj
Belokranjska cesta 18, Črnomelj
T: 07 30 61 250

Organiziramo kmetijsko pridelavo pri naših članih in drugih družbenikih. Odkupujemo mlado pitano govedo (MPG), starejše govedo, teleta, prašiče, konje in drobnico.

Smo največji slovenski organizator prireje mleka, ki temelji na pogodbenem odnosu z rejci. Želimo si še boljšega sodelovanja s kmetijami, ki imajo resen namen razvijati pridelavo in prirejo na svojih kmetijah.

 

KZ Krka

KZ Krka z.o.o.

Šentjernejska c. 6
8000 Novo mesto

tel.: 07 39 31 800

fax.: 07 39 31 846

e-mail: info@kz-krka.si