Iskanje
KZ Krka

KZ Krka z.o.o., Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
tel.: 07 39 31 800, fax.: 07 39 31 862, e-mail: info@kz-krka.si

KZ Krka

O KZ Krka

KZ Krka je danes največji slovenski ponudnik integrirano pridelane zelenjave z zaščitnim znakom »integrirani«. Med člani zadruge je 16 pridelovalcev sveže zelenjave in sadja iz Dolenjske in Bele krajine, ki so vsi pristopili v shemo kakovosti integrirani.

Naloga članov v verigi je predvsem zagotavljati redno dobavo visoko kakovostne zelenjave in sadja, pridelane v skladu z zahtevami integrirane pridelave. Vloga zadruge pa je povezovanje pridelovalcev zelenjave in sadja višje kakovosti, izobraževanje svojih članov ter nuditi svojim članom pomoč pri trženju s skupnim nastopom na trgu in informiranjem ciljnih javnosti o prednostih zelenjave in sadja iz integrirane pridelave.


Kmetijska zadruga Krka z.o.o.
Šentjernejska cesta 6
8000 Novo mesto
Tel.: 07 39 31 800
Fax.: 07 39 31 846

Email: info@kz-krka.si

Zgodovina

Kmetijsko zadrugo je leta 1941 ustanovila skupina kmetov pod imenom Nabavno prodajna zadruga Novo mesto. Do leta 1964, ko je dobila ime KZ Krka, so se k njej priključevale zadruge iz sosednjih vasi in krajev ter Kmetijsko posestvo Novo mesto. Po letu 1964 pa se je zadrugi priključilo še Mesno prehrambeno podjetje Novo mesto in TOZD Hmeljnik iz DO Pivovarne Union. Oktobra leta 2002 se je h KZ Krka pripojila KZ Črnomelj. KZ Krka je od leta 1992 organizirana v skladu z Zakonom o zadrugah in ima 300 članov.

Poslanstvo

Kot vodilna zadruga na Dolenjskem in Beli krajini verjamemo in zaupamo v slovensko kmetijstvo in njegove proizvode. Prizadevamo si za razvoj, znanje in tržni uspeh pridelovalcev. Smo nosilni steber lokalne samooskrbe in zagotavljanja kakovostne hrane na mizah slovenskih potrošnikov.

Vizija

Postati želimo vodilni v Sloveniji na področju samooskrbe s slovenskimi kmetijskimi pridelki in izdelki. Z verigo specializiranih kmetijskih trgovin zagotavljamo celovito podporo pridelovalcu in potrošniku. Kot sodobna zadruga nenehno razvijamo nove ideje in pristope.

Proaktivni zaposleni so naša prihodnost.

KZ Krka

KZ Krka z.o.o.

Šentjernejska c. 6
8000 Novo mesto

tel.: 07 39 31 800

fax.: 07 39 31 846

e-mail: info@kz-krka.si