Iskanje
KZ Krka

KZ Krka z.o.o., Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
tel.: 07 39 31 800, fax.: 07 39 31 862, e-mail: info@kz-krka.si

Odkup in dokup mesa

Goveje meso

Odkupujemo mlado pitano govedo (biki, telice), krave, teleta, prašiče in drobnico za zakol od kmetov in svojih članov. Za vso odkupljeno govedo organiziramo prevzem živali na domu in prevoz le teh v našo klavnico v Črnomelj. Za člane zadruge in ostale pogodbene rejce organiziramo koopercijsko pitanje mladega goveda.
Zakole opravljamo v naši klavnici v Črnomlju. Nudimo tudi storitveno klanje, s katerim so rejci zelo zadovoljni, živali pridemo iskat na dom, meso pa lahko prevzemejo v naši klavnici v Črnomlju.

Specifičen slovenski trg pri prodaji mesa (zahtevana zelo nizka zamaščenost), rejci se bodo morali prilagoditi,da bodo živali ob pravem času v klavni zrelosti dali v zakol. Zavedati se moramo, da žival v zadnjem obdobju svojega življenja nalaga večje kol. maščobe, na podlagi tega se znižuje vrednost klavnih polovic, z rejskega vidika gledano pa žival za produkcijo 1 kg maščobe porabi 3-4x več energije kot za produkcijo 1 kg mesa.

ODKUPNI CENIK goveje živine:

/datoteke/dokumenti/Odkupnicenikgovejeivine592018dalje-istopis.pdf

CENIK KLAVNIH USLUG:

/datoteke/dokumenti/cenikklavnihuslug.pdf

 

 

Svinjsko meso

Odkupujemo pri lokalnih rejcih iz Dolenjske in Bele Krajine ter pri podjetju Kras.

 

KZ Krka

KZ Krka z.o.o.

Šentjernejska c. 6
8000 Novo mesto

tel.: 07 39 31 800

fax.: 07 39 31 846

e-mail: info@kz-krka.si