Iskanje
KZ Krka

KZ Krka z.o.o., Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
tel.: 07 39 31 800, fax.: 07 39 31 862, e-mail: info@kz-krka.si

Odkup mleka in živine

Kontakt za več informacij:

ZE KMETIJSTVO Šentjernej
Trubarjeva cesta 4, Šetjernej
T: 07 39 31 940

 

ZE KMETIJSTVO Mirna Peč
Trg 2, Mirna Peč
T: 07 39 36 230

 

ZE KMETIJSTVO Črnomelj
Kolodvorska 39, Črnomelj
T: 07 30 61 256, 07 30 61 250

Mleko odkupujemo od približno 180 rejcev, letna količina se giblje okrog 20 mio litrov. Mleko prodajamo v Ljubljanske mlekarne. Redno skrbimo za kvaliteto in strokovno svetovanje in se lahko pohvalimo z visoko kvaliteto odkupljenega mleka.  Da nam to uspeva izvajamo redne obiske pri naših pridelovalcih. Vsak mesec izvajamo kontrolno vzorčenje mleka.

Ob morebitnih težavah s kakovostjo mleka nas kontaktirajte in pomagali vam bomo rešiti težave. Da je na našem področju nivo prireje mleka na visoki ravni dokazuje rast in razvoj kmetij na našem področju. Mirna peč z okolico slovi po najintenzivnejši regiji glede pridelave mleka.
 

Odkupujemo mlado pitano govedo (biki, telice), krave, teleta, prašiče in drobnico za zakol. Za vso odkupljeno govedo organiziramo prevzem živali na domu in prevoz le teh v našo klavnico v Črnomelj oz do končnega kupca v tujini.  
Za člane zadruge in ostale pogodbene rejce organiziramo koopercijsko pitanje mladega goveda.


Zakole opravljamo v naši klavnici v Črnomlju, določen delež živine pa izvozimo v Avstrijo in Italijo. Nudimo tudi uslužnostno klanje, s katerim so rejci zelo zadovoljni, živali pridemo iskat na dom, meso pa lahko prevzemejo v naši klavnici v Črnomlju oziroma v naši predelavi na Grabnu v Novem mestu.

ODKUPNI CENIK ZA GOVEJO ŽIVINO:

/datoteke/dokumenti/Odkupnicenikgovejeivine592018dalje-istopis.pdf

CENIK KLAVNIH USLUG:

/datoteke/dokumenti/cenikklavnihuslug.pdf

Specifičen slovenski trg pri prodaji mesa (zahtevana zelo nizka zamaščenost), rejci se bodo morali prilagoditi,da bodo živali ob pravem času v klavni zrelosti dali v zakol. Zavedati se moramo, da žival v zadnjem obdobju svojega življenja nalaga večje kol. maščobe, na podlagi tega se znižuje vrednost klavnih polovic, z rejskega vidika gledano pa žival za produkcijo 1 kg maščobe porabi 3-4x več energije kot za produkcijo 1 kg mesa.
 

V času žetve nudimo odkup vseh vrst žit, v jesenskem času sušenje koruze na Zbirnem centru Draškovec.


Živali izvažamo v tujino preko lastnega Zbirnega centra Draškovec.
 

KZ Krka

KZ Krka z.o.o.

Šentjernejska c. 6
8000 Novo mesto

tel.: 07 39 31 800

fax.: 07 39 31 846

e-mail: info@kz-krka.si