Gregorjev sejem zadnjič pri Qlandii, nato bo tam Rutarjev Dipo