Dozorele so že prve jagode

Dozorele so že prve jagode naših LOKALNIH PRIDELOVALCEV!
Dobite jih v živilskih trgovinah ZNC in Bršljin.