RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM TRGOVSKEGA OBJEKTA “ADLEŠIČI” V OBČINI ČRNOMELJ

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da oddajamo v najem trgovski objekt “Adlešiči”, na naslovu Adlešiči 13, 8341 Adlešiči. Ponudbe zbiramo do 31. marca 2020.

Več o samih razpisnih pogojih na spodnji povezavi:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ADLEŠIČI