POSLOVODJA (M/Ž)

KZ Krka in KZ Trebnje vodita postopke združevanja ob čemer bosta predvidoma s 1.1.2021 poslovali kot ena zadruga  KZ Trebnje-Krka z.o.o..  Iščemo sodelavca za poslovodjo ene izmed velikih trgovin predvidene skupne zadruge.

 

Predvideno delo:

  • Vodenje več oddelčne tehnične trgovine z rezervnimi deli, kmetijsko mehanizacijo ter drugim kmetijskim in vrtnarskim blagom,
  • Samostojno, raznoliko in odgovorno delo vodenja trgovine.

 

Pogoji in sposobnosti za prijavo na prosto delovno mesto:

  • stopnja izobrazbe  ekonomske ali kmetijske  smeri,
  • Vsaj dve leti delovnih izkušenj z vodenjem trgovine,
  • Motiviranost za predano delo pri razvoju trgovine in prodaje v trgovini,
  • Organizacijske sposobnosti,
  • Timsko delo,
  • Ustrezne sposobnosti komuniciranja.

 

  • Sprejeti kandidat/ka bo delovno razmerje sklenil s Kmetijsko zadrugo Trebnjeo.o., stari trg 2, 8210 Trebnje,
  • Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3 mesečnim poizkusnim delom,
  • Pričetek dela je predviden z 1.12.2020.

Vloge z življenjepisom oddajte na e naslov: andreja.kristan@kz-krka.si, do 21.10.2020