Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode, za katere smo prejeli certifikat.

S tem projektom želimo povečevati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

Kandidirali smo na:

1.javni razpis: Podukrep 3.1-Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016-izbrana kakovost govedo in
2.javni razpis: Podukrep 3.1-Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017-izbrana kakovost govedo.
4. javni razpis: Podukrep 3.1-Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019-izbrana kakovost govedo.

Pričakujemo povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah, doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in rast prihodkov od prodaje.

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode, za katere smo prejeli certifikat.

S tem projektom želimo povečevati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

Kandidirali smo na:

1.javni razpis: Podukrep 3.1-Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016-izbrana kakovost govedo in
2.javni razpis: Podukrep 3.1-Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017-izbrana kakovost govedo.
4. javni razpis: Podukrep 3.1-Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019-izbrana kakovost govedo.

Pričakujemo povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah, doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in rast prihodkov od prodaje.